Преградна стена от гипсокартон

Преградна стена от гипсокартон

 

 

Преградна стена от гипсокартон

1. Уплътнителна лента

2. Профил UW монтиран на хоризонтални носещи елементи

3. Профил CW с максимално отстояние 600 мм *

4. Първи слой от гипсокартон Norgips S 12.5 мм

5. Втори слой от гипсокартон Norgips S 12.5 мм

6. Инсталационни отвори

7. Изолация от камена вата

Knauf KR SKG

IZOCAM каменна вата с плътност 30 кг./м3

IZOCAM каменна вата с плътност 50 кг./м3

8. Първи слой от гипсокартон Norgips S 12.5 мм

(от другата страна на стената)

9. Втори слой от гипсокартон Norgips S 12.5 мм

(от другата страна на стената)

10. Подсилваща (стъклофазерна / самозалепваща) лента

11. Гипсова шпакловка Knauf Uniflot и подсилваща лента за фугиране

(самозалепваща/стъклофазерна).

12. Завършващо покритие: латекс, акрилна боя, тапет

13. Рапидни винтове

*Отнася се за използване на профили CW с дебелина 0.55 мм.В случай,

че се използват профили с дебелина 0.50 мм максималното отстояние е 400 мм.

 

Разходни норми за материали, необходими за изграждане на 1 кв.м. преградна система Norgips на метална конструкция еднослойно обшита с гипсокартон..

Материал

Мярка

Разход за кв.м.

Профил CW

м

1.8

Профил UW

м

0.8

Уплътнителна лента

м

1.2

Пирон дюбел

бр.

1.5

Каменна вата

кв.м.

1

Гипсокартонена плоскост Norgips S

кв.м.

2

Рапидни винтове 3.5 х 25

бр.

30

Шпакловъчна смес Knauf Uniflot

кг.

0.7

Подсилваща (самозалепваща / стъклофазерна) лента

м

2.6

 

Разходни норми за материали, необходими за изграждане на 1 кв.м. преградна стена система Norgips на метална конструкция двуслойно обшита с гипсокартон.

 

Материал

Мярка

Разход за кв.м.

Профил CW

м

1.8

Профил UW

м

0.8

Уплътнителна лента

м

1.2

Пирон дюбел

бр.

1.5

Каменна вата

кв.м.

1

Гипсокартонени плоскости Norgips S

кв.м.

4

Рапидни винтове 3.5 х 25

бр.

15

Рапидни винтове 3.5 х 35

бр.

30

Шпакловъчна смес Knauf Uniflot

кг.

1.2

Подсилваща (самозалепваща / стъклофазерна) лента

м

2.6