Предстенна обшивка от гипсокартон

Предстенна обшивка от гипсокартон

 

Предстенна обшивка от гипсокартон

 

 

1. Уплътнителна лента

2. Директен окачвач

3. Профил UD

4. Профил CD

5. Каменна вата

Knauf KR SKG

IZOCAM каменна вата с плътност 30 кг./м3

IZOCAM каменна вата с плътност 50 кг./м3

6. Пароизолационно фолио (само за външни стени)

7. Гипсокартонена плоскост Norgips S 12.5 мм

8. Рапидни винтове на разстояние максимум 25 см.

9. Гипсова шпакловка Knauf Uniflot и подсилваща лента за фугиране (самозалепваща/стъклофазерна).

10. Завършващо покритие: латекс, акрилна боя, тапет

 

Разходни норми за материали, необходими за изграждане на 1 кв.м. предстенна обшивка Norgips.

Материал

Мярка

Разход за кв.м.

Профил CD

м

1.8

Профил UD

м

0.8

Директен окачвач

бр.

1.5

Уплътнителна лента 50 мм

м

0.9

Пирон дюбел

бр.

3.0

Винтове 4.2х13

бр.

6.0

Каменна вата

кв.м.

1

Гипсокартонена плоскост

кв.м.

1

Рапидни винтове 3.5 х 25

бр.

15

Шпакловъчна смес Knauf Uniflot

кг.

0.35

Подсилваща (самозалепваща / стъклофазерна) лента

м

1.3