Епоксидна боя двукомпонентна

Епоксидна боя двукомпонентна

Двукомпонентна епоксидна боя - до изчерпване на наличностите

СФЕРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Неопокс специал се използва върху повърхности, които са подложени на голямо механично натоварване, върху повърхности, които се потапят периодично или постоянно под вода или морска вода, или са в контакт с химически реагенти и техните производни.

Продуктът може да се полага на места като: гаражи, индустриални подове, подове на магазини, метални структури, плувни басейни, лодки, бетонови, на бетонова основа или метални резервоари за не питейна вода, разредени разтвори на киселини, основи или соли.

СВОЙСТВА

-          Издържа на температури между -50 °С и 140 °С.

-          Отлична устойчивост на вода, морска вода, основи, петролни деривати, замърсен въздух и лоши атмосферни условия.

-          Добра устойчивост на киселини.

-          Висока устойчивост на изтриване.

ЦВЕТОВЕ

Серия Стандарт:

Серия Басейни:ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Външен вид: гланц

- Плътност: 1,05 – 1,2 g/cm3 /в зависимост от цвета/

- Съотношение на смесване /пропорции за тегло/: 75 А: 25 В оцветен продукт, 70 А: 30 В безцветен

- Разходна норма: 3 – 4 м2 / кг за две ръце

- Време за съхнене: 3 – 4 часа /ниски температури и висока влажност удължават времето за съхнене/

- Полагане на втора ръка: след 18 – 24 часа

- Проходимост: 24 часа /покритието изсъхва напълно след 7 – 10 дни/

ОПАКОВКА

Опаковки от 10 – 5 – 1 кг /налични във фиксирани пропорции на теглата между компонента А и В/

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Строителни повърхности: Повърхността трябва да бъде грапава /не гладка/, да е дадено ниво, да е почистена от прах, мръсотия, мазнини и масла. Не е необходимо полагането на грунд. Вместо това се полага един пласт от продукта, разреден 15 – 20 % със Солвент № 1021. Преди полагане напълно се смесват двете компоненти – компонента А и компонента В и боята се полага в рамките на 4 часа с четка, валяк или пистолет. След 18 – 24 часа се полага втората ръка, разредена 8 – 10 % със Солвент № 1021 /ако се изисква трета ръка, отново се разрежда 8 – 10 %/.

Метални повърхности: Почистете повърхността от ръжда чрез шкурене или с метална четка. След това положете една ръка специален грунд Неопокс № 1225 /съотношение на смесване 80А : 20В/ разреден 8-10 % със Солвент № 1021, за защита срещу ръжда. Преди полагане на грунда, смесете напълно двете компоненти А и В на Неопокс специал праймър № 1225 и положете в рамките на 4 часа с четка, валяк или пистолет. След това положете две ръце Неопокс специал /разреден 8-10 % със Солвент № 1021/, като трябва да се предвиди време за съхнене 18 – 24 часа между полагане на първа и втора ръка.

ЗАБЕЛЕЖКИ

-          По време на полагането на продукта, повърхността трябва да бъде суха

-          Продукта не трябва да се използва при влажни условия или когато се очаква повишение на влажността по време на съхненето на положения слой.

-          Повърхността трябва да бъде защитена от повишена влажност /посредством хидроизолационна лента, обработена с кополимерна емулсия Ревинекс/

-          Трябва да са минали поне 4 часа от отливането на нов бетон и боядисването му с продукта.

-          Повърхности, които вече са боядисвани с епоксидни бои, трябва да бъдат леко надраскани, преди да се препокрият с Неопокс, с цел да се осигури по – добро залепване между двата слоя боя.

-          Повторно боядисване на прясно боядисана повърхност, може да стане след минимум 7 дни, в противен случай се препоръчва леко надраскване на боядисания слой, с цел да се избегнат възможни проблеми с адхезията.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Използвайте Солвент 1021 веднага след употреба

ПОЧИСТВАНЕ НА ИЗЦАПАНИ ПОВЪРХНОСТИ

Използвайте Солвент 1021 докато петното е все още прясно и мокро. Ако петното е изсъхнало, премахнете по механичен начин.