Грунд за епоксидна боя върху метал

Грунд за епоксидна боя върху метал

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

За метални повърхности: Почистете повърхността от ръжда чрез шкурене или с метална четка. След това положете една ръка специален грунд Неопокс № 1225 /съотношение на смесване 80А : 20В/ разреден 8-10 % със Солвент № 1021, за защита срещу ръжда. Преди полагане на грунда, смесете напълно двете компоненти А и В на Неопокс специал праймър № 1225 и положете в рамките на 4 часа с четка, валяк или пистолет. След това положете две ръце Неопокс специал /разреден 8-10 % със Солвент № 1021/, като трябва да се предвиди време за съхнене 18 – 24 часа между полагане на първа и втора ръка.